อาหารเจ
อาหารเจอาหารเจ
อาหารเจ

อาหารเจ

อาหารเจ คือ คำที่ใช้เรียกเมนูอาหารซึ่งหลีกเลี่ยงการ
ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือการกระตุ้นให้เกิดกิเลส และเป็น
อาหารสำหรับใช้บำเพ็ญเพียรในทางพุทธศาสนา
วัตถุดิบในอาหารจะไม่ใช้เนื้อสัตว์ เนื้อปลา พืชผัก
ตระกูลต้นหอม แต่จะใช้ “สิ่งที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อละ
กิเลส” เช่น วัตถุดิบจำพวกผัก ธัญพืช สาหร่าย ถั่ว
ลูกไม้และผลไม้อันเป็นเอกลักษณ์ สำหรับโปรแกรม
รายการนี้ จะมีเชฟชื่อดังซึ่งเป็นชาวจังหวัดชิงะมา
ปรุงอาหารเจแบบฟิวชั่นสไตล์สมัยใหม่ให้ได้ลิ้มรส
คุณจะได้ลิ้มลองข้าวต้มใบชาซึ่งใช้ “ชามันโดโกโระ”
พันธุ์ชาหายากชื่อดังปลูกในมันโดโกโระพื้นที่เขต
วัดเอเก็นจิ และเอเก็นจิคอนยัคกุหรือบุกญี่ปุ่น
ซึ่งมีต้นกำเนิดจากวัดเอเก็นจิ ขอเชิญลิ้มรสชาติ
อาหารเจซึ่งใช้วัตถุดิบธรรมชาติมากมายในแถบ
วัดเอเก็นจิในการปรุงและหาทานได้เฉพาะที่นี่
เท่านั้น

ข้าวต้มใบชามันโดโกโระบันฉะ โรยผงเซนฉะ

เมนูอาหารที่โรยผงเซนฉะคุณภาพดีลงบนข้าวต้มใบชาซึ่งใช้ชามันโดโกโระ ฮิราบันฉะ วัดเอเก็นจิและมันโดโกโระซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลผ่านทั่วทั้ง
ฮิงาชิโอมิแล้วมุ่งสู่ทะเลสาบบิวะ ต้นชาในมันโดโกโระเจริญเติบโตโดยดูดซับแร่ธาตุจากบรรดาภูเขาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ ซึ่งสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติของภูเขาก็จะสะท้อนออกมาในรูปแบบรสชาติของชา อีกทั้งข้าวต้มยังเป็นเมนูอาหารที่มีการรับประทานอย่างกว้างขวางในวัฒนธรรม
เอเชียซึ่งบริโภคข้าวเป็นหลัก ส่วนเมนูข้าวต้มในมื้อนี้คืออาหารที่ประยุกต์วิธีทำซึ่งสืบทอดต่อกันมาในร้านอาหารญี่ปุ่นโบราณกว่า 400 ปีก่อน

เมนูตุ๋นกากถั่วเหลืองบดโอวาดะกับเห็ดไมตาเกะเอเก็นจิ

โอการะ หรือ “กากถั่วเหลืองบด” เกิดขึ้นในกรรมวิธีผลิตเต้าหู้และส่วนมากผู้คนมักจะทิ้งไป อย่างไรก็ตาม กากถั่วเหลืองนี้เป็นวัตถุดิบที่สามารถดูดซับน้ำซุปต่างๆ ได้ดี จึงเป็นวัตถุดิบของชาวบ้านที่สามารถใช้กากถั่วเหลืองนี้มารับประทานได้อย่างเอร็ดอร่อยโดยนำมาตุ๋นรวมกับน้ำซุปตุ๋นที่เหลือจากเมนูตุ๋นต่างๆ พฤติกรรมการกินอาหารโดยไม่เหลือสิ่งใดไว้เช่นนี้คือค่านิยมที่ยังหลงเหลือและพบเห็นได้ในคนญี่ปุ่นยุคปัจจุบันจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมของปรัชญาจิตวิญญาณเรื่องการขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ตนเองได้กินอาหาร

“ฮิริวสึ” ลูกชิ้นเจใส่แปะก๊วยและแป๊ะฮะ

แปะก๊วยคือลูกจากต้นแปะก๊วยซึ่งเก็บเกี่ยวได้เฉพาะฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น คนญี่ปุ่นมีความชื่นชอบแปะก๊วยเป็นพิเศษและมักนำมาปรุงอาหารหลากหลายชนิด ฮิริวสึคือเมนูที่เลียนแบบลูกชิ้นเนื้อซึ่งทำมาจากเต้าหู้แทน ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “อาหารโมโดกิ” โดยคำว่า “โมโดกิ” หมายถึง “เลียนแบบ...” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีปรุงอาหารซึ่งเป็นตัวแทนของอาหารเจ

เอเก็นจิคอนยัคกุเสียบไม้ย่าง (เด็นงากุ)

เมนูที่ปรุงรสชาติเอเก็นจิคอนยัคกุ (บุกญี่ปุ่น) แบบอาหารประเภทตุ๋นแล้วทาซอสมิโสะ ส่วนเด็นงากุคือพิธีกรรมการร่ายรำเพื่อขอให้การเพาะปลูก
อุดมสมบูรณ์และถือกำเนิดจากลัทธิวิญญาณนิยมของญี่ปุ่นโบราณ ซึ่งภาพซิลลูเอตของอาหารชนิดนี้ที่นำไปเสียบไม้มีความคล้ายคลึงกับท่าทาง
ร่ายรำในพิธีกรรมเด็นงากุ จนถูกนำมาใช้เรียกชื่ออาหารดังกล่าวว่าเด็นงากุ ปัจจุบันจะเรียกอาหารที่ทามิโสะแล้วนำไปย่างหรือใช้วิธีปรุงเช่นนี้ว่า
“เด็นงากุ” เด็นงากุนี้เป็นอาหารดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อ 500 ปีก่อน

คอนยัคกุฮาจิมันลูกชิ้นสีแดงเคี่ยวพริก

โอมิฮาจิมันตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำที่อยู่ปลายสุดของแม่น้ำเอจิที่ไหลผ่านด้านข้างวัดเอเก็นจิ บริเวณโอมิฮาจิมันแห่งนี้เป็นที่ทำการ
ผลิตคอนยัคกุสีแดงสืบต่อกันมาตั้งแต่เมื่อราว 450 ปีก่อน โดยการนำเหล็กที่ชื่อ Iron Sesquioxide มาบดเป็นผงผสมลงไปและถือเป็น
วัตถุดิบอาหารเพียงอย่างเดียวในโลก

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเมนูอาหารซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล

spec

ระยะเวลาที่ใช้
ราว 1 ชั่วโมง

จำนวนคนที่สามารถจองได้
4-15 คน

ช่วงเวลาที่จัด
เม.ย. - ก.ค. และ
ก.ย. - ต.ค.